Regiondirektør Guri Bergo i Husbanken og ordfører Espen Granberg Johnsen underskriver avtalen.

-En foregangskommune

Regiondirektøren i Husbanken mener Lillehammer kommune tar tak i bo-problematikk på en fremragende måte gjennom sitt engasjement i Boligsosialt utviklingsprogram. Den 30. april underskrev lillehammerordføreren en avtale med Husbanken Region øst om å bedre det kommunale boligtilbudet til vanskeligstilte på boligmarkedet.

-Lillehammer er en av de første kommunene som ble tatt opp i programmet, og viser dermed veg, mener Regiondirektør Guri Bergo. -De tar tak i utfordringene på en forbilledlig måte.

Et viktig, overordna prinsipp for Lillehammer kommunes boligsosiale arbeid er at tilbudet om kommunal bolig vanligvis skal være midlertidig; så mange som mulig skal hjelpes til å etablere seg i egen, eid bolig etterhvert.

Ordfører Espen Granberg Johnsen sier kommunen har samarbeidet godt med Husbanken i tida som er gått, og at han er meget fornøyd med avtalen som skal sikre vanskeligstilte i Lillehammer en god base; et hjem.