KMDs statssekretær Kristin Holm Jensen og ordfører Espen Granberg Johnsen.

Fylkesmannsembetet til Lillehammer:

-Veldig bra for Lillehammer

Ordfører Espen Granberg Johnsen er meget fornøyd med at det nye fylkesmannsembetet i Hedmark og Oppland skal lokaliseres på Lillehammer. Kommunal- og moderniseringsdepartementet uttaler på regjerningens nettsider at regional balanse og potensiale for utvikling var avgjørende når Lillehammer ble valgt.

- Dette har jeg vært opptatt av og jobbet for lenge, det er veldig bra at vi får flere kompetansearbeidsplasser på Lillehammer, understreker ordfører Johnsen.

Stortingsrepresentant Knut Storberget (Ap) utnevnes til ny fylkesmann for de to fylkene som nå blir ett, og sammenslåinga skjer 1. januar 2019.