Tidligere denne uka ble det kjent at et barn i den private barnehagen var bekreftet smittet av E.coli, og barnehagen holder nå i utgangspunktet stengt i 14 dager for å unngå ytterligere smitte. Teoretisk tid fra smitte til sykdomsutbrudd kan være opptil 14 dager.

Det er tatt prøver av alle barna og de ansatte, og kommuneoverlege Øystein Hveding har en forventning om en fullstendig prøveoversikt på tirsdag 20. mai. Deretter vil Hveding i samråd med ledelsen i barnehagen avgjøre om barnehagen eventuelt kan åpnes tidligere enn først varslet.

E.coli-bakterien kan i noen tilfeller gi kraftig diare, hudblødninger og nyresykdom. Bakterien smitter fra forurenset mat som kjøttprodukter, grønnsaker og upasteurisert melk. Den kan også smitte fra dyrs avføring.