Fra venstre: Fredrik Frisenberg i Lillehammer næringsforening, fylkesordfører Even Aleksander Hagen, avdelingsdirektør Cato Løkken i Statens vegvesen og ordfører i Lillehammer, Espen Granberg Johnsen.

Avtale om samarbeid:

10 minutters-byen

Hva må til for at Lillehammer by skal fungere på best mulig måte i framtida? Torsdag 13. januar 2017 signerte Lillehammer kommune, Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen og Lillehammer næringsforening en 5-årig avtale om å samarbeide for å utvikle en enda mer attraktiv by for innbyggere, besøkende og næringsliv.

Partene har som mål å jobbe sammen om en langsiktig utvikling av Lillehammer by.

Tiltak framover
Samarbeidet er en gjensidig forpliktelse og ordfører Espen Granberg Johnsen understreker at nettopp dette fellesskapet er viktig; -Da får vi en mer helhetlig tilnærming når det gjelder utvikling av byen vår, sier ordføreren som er leder for styringsgruppa i prosjektet. Stikkord framover er en kompakt by (10 minutters-byen) med et levende sentrum hvor blant annet handel-  og servicenæringen styrkes. -Det skal være attraktivt for næringslivet å investere i Lillehammer. Og det skal være enkelt og effektivt å komme seg dit man skal, sier ordføreren.

Finansiering
Hver av partene bidrar med 200.000 kroner pr. år inn i avtalen, som går over fem år. Det langsiktige målet for byutvikling i Lillehammer er fram mot 2044. Partene er også i dialog for å få flere partnere med i prosjektet, blant andre Fylkesmannen i Oppland og Bane NOR, som er navnet på det tidligere Jernbaneberket.

Signering, byutvikling, inne..jpg