Foto

26 800 lillehamringer

I tredje kvartal vokste folketallet i Lillehammer kommune med 157 personer, eller 0,6%. Totalt var det per 30.september 26 800 personer bosatt i kommunen.

Lillehammer kommune har hatt vekst i folketallet hvert år siden 2004, i følge tall fra Statistisk sentralbyrå. Etter 3. kvartal ligger det an til at veksten skal fortsette også i 2012. Spesielt hyggelig er det at vi etter fire kvartaler med fødselsunderskudd, i 3. kvartal hadde et fødselsoverskudd på 26. I tillegg kommer nettoinnflytting med 131 personer, hvorav 42 er nettoinnflytting fra utlandet.