Innkjøp

Fagenhet Innkjøp for Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner

Fagenhet Innkjøp er en fellesfunksjon i  3-1 samarbeidet for Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner.

Våre tre kommuner kjøper årlig inn varer og tjenester gjennom rammeavtaler for ca 500 millioner kroner (2016).

Fagenhet Innkjøp er kommunenes ressurs- og kompetansesenter for offentlige anskaffelser, og enhetenes samarbeidspartner i anskaffelsesspørsmål.

Fagenhet Innkjøp yter rådgivning, opplæring og informasjon om innkjøp og regelverket for offentlige anskaffelser. Miljø, etikk og sosiale hensyn vektlegges.

Du finner innkjøpskontoret i 5. etasje i rådhuset, Lillehammer kommune.  Vi er:

Innkjøpsleder Eli Ruud Bjørgo

Innkjøpsrådgivere Kajsa Merete Haldsrud og Olav Sørbu

Felles e-postadresse: innkjop@lillehammer.kommune.no.