Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Grendemøter

For å få tidlig dialog i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel har kommunen i samarbeid med grendeutvalg i kommunen arrangert åpne møter med workshop.
Parkeringsskilt

Parkeringsbestemmelser

Åpent møte/workshop

Hva skal være kravene til boligparkering, arbeidsplassparkering og allmenn parkering i Lillehammer? Kommunen ønsker velkommen til åpent møte/workshop om parkeringsbestemmelser den 30. januar kl. 18:00-20:30 i kommunestyresalen.
Terrassen og Bruparken

Terrassen og Bruparken

Mulighetsstuide

Sluttrapport for videre prosjektering av Terrassen og Bruparken.
Sauer kan ikke lese

Fjell- og utmarksområder

Åpent møte/workshop

Hvordan ivareta friluftslivet i fjell- og utmarksområdene? Hva skal Lillehammer satse på innen fritidsboliger? Kommuneplanens arealdel er under revisjon. Som del av medvirkningen arrangerer kommunen åpent møte om bruk og vern av fjell- og utmarksområder den 25. oktober.
Lillehammer%2B-%2Bbyutvikling%2Bmot%2B2044

Byutvikling 2044

Lillehammer kommune, Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen og Lillehammer næringsforening har i 2014-2015 gjennomført samarbeidsprosjektet ”Byutvikling 2044 – utvikling av strategier for fremtidens areal- og transportløsninger i Lillehammer”.