Programmet for konserten blir slik (med forbehold om endringer):

Orkester og kor                      Hosianna                     G.J.Vogler

Aspirant- og barne kor           Tenn lys
                                               Når julens klokker kimer     

Horngruppe                            Himlen i min famn     C. Häggkvist

Herbjørg Lind, Siv Aurlund, sang     Pie Jesu           A.L.Webber

Helle Brænd Rabbås, sax       Over the  Rainbow    

Cellotrio                                   Det hev ei rose sprunge          M.Prætorius

Barne- og ungdoms kor          Mitt hjerte alltid vanker      

Orkester                                   The Christmas song                Robert Wells

Allsang                                     Her kommer dine arme små  

Messingensemble                    Debut fra Louis XIV suite      M. Bennett
                                                 March from Scipio                 Händel

Strykegruppe                            Kanon                                   Pachelbel

Ungdoms kor                            Carol of the Bells
                                                 Gdy sliczna Panna                 Polsk julesang
                                                 Angels carol
                                                 Himlen I min famn                 C Häggkvist

Orkester                                   Julesang                                  A.Adam

Allsang                                    Deilig er jorden