Aksellastrestriksjon_650_567

Aksellastrestriksjoner 2017

Med hjemmel i vegtrafikklovens § 7 blir det fra tirsdag 18.april 2017, innført aksellastrestriksjoner på kommunale veger i Lillehammer i henhold til vegliste for teleløsningen.

 

Dispensasjoner for aksellast utover det som er fastsatt i nevnte forskrift vil ikke bli gitt ved delbar last, jfr. Vegliste for Lillehammer kommune.

Se vegliste her.

Nærmere informasjon om restriksjonene kan fås ved å kontakte Lillehammer kommune, Servicetorget tlf. 61 05 05 00, www.lillehammer.kommune.no, Vegtrafikksentralen tlf. 175, eller Statens vegvesen region øst tlf. 02030