children-210658_1280

Aktiv ferie for alle

Aktiv ferie for alle er et samarbeid mellom Lillehammer kommune, Røde Kors samt Frelsesarmeen og tilbys familier som av ulike grunner har få feriemuligheter.

 

2016-04-05
Opplevelseskortet

Aktiv fritid

Aktiv fritid har som mål å redusere barnefattigdom og negative konsekvenser og virkningen av dette. Dette skal bl.a gjøres ved å sikre at alle barn har tilgang til fritidsaktiviteter, kulturaktiviteter og møteplasser, uavhengig av økonomi og sosial situasjon.

2012-07-17
Bilde gutt ansiktsmaling

Fritidsaktiviteter for barn og unge

Ønsker du å starte med en fritidsaktivitet , men vet ikke helt hva du skal begynne på? Eller hvilke tilbud for barn og ungdom som finnes i Lillehammer?

2016-03-02
utstyrsbanken

Gratis lån av fritidsutstyr

Utstyrsbanken holder til i Fretex sine lokaler i gågata og kan brukes av alle barn og unge samt voksne med barn i Lillehammer kommune.

2015-04-30
sykkel

Tilskudd til inkludering i organisert fritidsaktivitet

Det overordnede målet er å bidra til inkludering av barn og unge i organisert fritidsaktivitet, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan være til hinder for å delta. Målet er videre å inkludere nye barn og unge som ikke deltar i dag, inn i organisasjonens ordinære aktivitetstilbud.  

2013-04-16