Aktiv Omsorg Lillehammer består av 9 personer. De har gått gjennom aktiviteter og hatt møter med de frivillige ved alle bo- og servicesentrene. Planen er å fortsette de aktivitetene som allerede er i gang, for deretter å utvide med andre aktiviteter etter hvert. Aktiv Omsorg Lillehammer har foreløpig base på helsehuset, men de flytter til Breidablikk til høsten.

Ukeplan for Aktiv Omsorg Lillehammer uke 23 finner du her:

En del av aktivitetene er avviklet for sommeren og i den forbindelse kommer teamet til å reise rundt med allsang, svelesteking, turgåing med mer.

Du er velkommen til å delta på aktivitetene, selv om du ikke bor på et bo- og servicesenter.

Kontaktinformasjon bo- og servicesentrene:

Gartnerhagen:
Kafé: 61 05 10 14. Mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00

Horsters Minde:
Kafé: 61 05 07 54. Mandag – fredag kl. 9.00 – 17.00
Fotpleie og frisør: Timebestilling – se oppslag og ukeplan på senteret

Skårsetlia:
Kafé: 61 05 07 26. Mandag til fredag kl. 10.00 – 15.00
Fotpleie: 61 05 07 27. Mandag – fredag kl. 9.00 – 15.00
Frisør: 61 05 07 28

Søre Ål:
Kafé: 61 05 10 82. Mandag til fredag kl. 9.00 – 15.00
Frisør: 61 05 10 80. Tirsdag – fredag kl. 9.00 – 14.00
Fotpleie: 486 777 00. Mandag – fredag kl. 8.00 – 15.00

Bo- og servicesenteret har utleie av lokaler til privatpersoner, lag og foreninger. 
Ta kontakt med den enkelte kafé for mer informasjon.                                                                                                                  

Aktiv Omsorg Lillehammer:
Arrangerer ulike aktiviteter og sosiale tilstelninger på Lillehammer helsehus og de ulike bo- og servicesentrene.
Tlf. 61 24 86 97
Tlf. Åse: 908 24 723
Tlf. Lispet: 902 11 741
Tlf. Mari: 902 80 456