Aktiv omsorg

Aktiv Omsorg Lillehammer

Vår målsettning:

At alle eldre i Lillehammer kommune kan få muligheten til og være med på kulturelle og sosiale opplevelser .

1.juni 2016 startet Aktiv Omsorg Lillehammer. Vi er et team på ni personer fordelt på 6,5 årsverk. 

Vi har ansvarte for aktiviteter på bo- og servicesentrene: Hosters Minde, Søre Ål, Busmoen, Gartnerhagen, Skårsetlia og Lillehammer helsehus.

Under "Det skjer i aktiv omsorg " til venstre kan dere se hva som sker på hvert senter.

  

Aktiv Omsorg Lillehammer

 

Leder er: Berit Haagensen         tlf: 61 24 86 70
                                                mob.: 910 03 627

 

Andre kontaktpersoner: Mari Kleiven                 tlf: 902 80 456

                                          Åse Kristin Lundgård   tlf: 908 24 723

                                          Lispet Innset Lien        tlf.: 902 11 741

                                          Anne-Lise Kval            tlf.: 902 09 254

                                          Inger Johanne Sollien  tlf.: 902 31 175

                                          Agnes Holmen             tlf.: 990 45 084

                                          Kari Haugen                 tlf.: 908 38 350

                                           Hilde Grimstad            tlf.: 902 11 486

                                          Ann-Kristin Berg           tlf.: 902 25 673