Aktiv Ungdom

Er et EU-program som gir støtte til ungdomsprosjekter på tvers av landegrenser. Lillehammer Ungdomskor fikk i vår støtte av Aktiv Ungdom for å dra til Wałbrzych, for å møte polsk ungdom med felles musikalsk interesse.

Mye forarbeid

Før koret dro, var det en del som måtte gjøres. Ungdommene delte seg opp i grupper og jobbet med oppgaver for å få mer kunnskap om Polen som land og reisedestinasjon. De samme gruppene jobbet også med en presentasjon for de polske deltakerne i prosjektet, der de skulle informere dem om norske skikker og kultur. Som en del av forarbeidet fikk ungdommene utdelt mailadresser til ungdommene de skulle besøke, så kontakten startet lenge før ankomst i Polen.

Varm mottagelse

Ved ankomst i Wałbrzych ble ungdommene tatt godt i mot av det polske vertskapet. Ungdommene som hadde kontakt på e-mail fikk endelig møte hverandre ansikt til ansikt. For å bli bedre kjent med hverandre hadde ungdommene sosial kveld med mye dans og moro.

Dagene gikk med til diskusjoner om kulturforskjeller, samfunnsforskjeller og historie. Kveldene ble brukt til mer sosiale aktiviteter, med presentasjon av de to deltakerlandene.

For å runde av prosjektet var korene med på den lokale kulturskolens store festkonsert. De norske ungdommene fikk en hel avdeling i konserten der de presenterte ulike musikkgenre, og norsk folkemusikk. Blant disse en samisk joik. De to korene sang også noen fellesnummer, blant annet en polsk folkesang. Ungdommene avrundet kvelden med jamsession rundt flygelet i kulturskolens aula.

Etter å ha blitt godt kjent med de polske ungdommene gjennom den uka opplegget varte, var det utrolig trist å måtte ta farvel den siste kvelden. Det store lyspunktet i avskjeden er at gjennom Aktiv Ungdom er det en mulighet for at det polske koret kan komme på besøk hit.