Alkoholsalg

Tjenester – Alkoholsalg ikon

Nyheter og kunngjøringer – Alkoholsalg ikon

Illustrasjon

Salgs- og skjenkebevilling

Skal du drive detaljhandel, drive hotell, restaurant eller skjenkested og ønsker å selge eller servere alkoholl må du søke om bevilling fra den kommunen virksomheten ligger i.
2011-04-02