Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline05. mars kl. 09:10

Sidene er under utvikling:

Vi er fortsatt avhengige av å få tilbakemeldinger for å forbedre nettsidene våre. Klikk "les mer" og fortell oss din mening. Les mer clear

Alkoholsalg

Tjenester – Alkoholsalg ikon

Nyheter og kunngjøringer – Alkoholsalg ikon

Kontroll

Ansvarlig salg og skjenking er bevillingshavers ansvar. Kommunen foretar lovbestemte kontroller av butikker, restauranter, barer, puber og arrangementer, for å kontrollere at alkoholsalget er forsvarlig og i samsvar med regelverket.

Målet med kontroll er at Larvik skal være en trygg kommune, med seriøs drift av serverings- og skjenkestedene, og ivareta alkoholloven.

Kontrollene består av:

Vandelsvurdering i driftsperioden
Salgskontroller i butikker og skjenkekontroller på restauranter, barer, puber
Gjennomgang av nettsider og sosiale medier med tanke på alkoholreklame

2018-03-15

Omsetnings- og bevillingsgebyr

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges eller skjenkes.

2018-03-15

Kunnskap- og etablererprøven

Det stilles krav til personer som søker om serverings- eller skjenkebevilling.

For å få serveringsbevilling må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven for serveringsvirksomhet, jf. serveringsloven § 5.

For å få skjenkebevilling eller salgsbevilling må styrer og stedfortreder for bevillingen ha bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivning, jf. alkoholloven § 1-7c tredje ledd.

2018-03-15

Salgsbevilling

Butikker som skal selge alkohol må søke om salgsbevilling.

En salgsbevilling gjelder for salg og utlevering av drikke som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Salgsbevilling kan gis til person eller selskap som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget. Søknad om salgsbevilling behandles etter bestemmelsene i alkoholloven.

2018-03-15

Serveringsbevilling

Alle steder som serverer mat og/eller drikke må ha serveringsbevilling.

Hvis du planlegger å starte et sted hvor det serveres mat og/eller drikke må du søke kommunen om serveringsbevilling. Hvis det skal serveres alkoholholdig drikke må du i tillegg søke om skjenkebevilling.

Serveringsbevilling gis til selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av serveringsstedet.

Søknad om serveringsbevilling behandles etter bestemmelsene i serveringsloven.

2018-03-15

Ambulerende - lukket

Hvis du skal ha et lukket arrangement i et lokale som ikke har skjenkebevilling, og du enten skal ta betalt for alkohol, eller du leier lokaler hvor utleier er involvert i andre deler av selskapet, må du søke om ambulerende skjenkebevilling.

2018-03-15

Søknad om skjenkebevilling for én enkelt anledning.

Hvis du skal ha et arrangement som er åpent for allmenheten, på et sted uten skjenkebevilling innendørs eller utendørs, må du søke om skjenkebevilling for én enkelt anledning.

Skjenkebevilling for én enkelt anledning er aktuelt for eksempel for konserter, festivaler, teater og show. Enkelt anledning defineres i denne sammenheng som et arrangement med 1-3 dagers varighet.

- Skjenkesteder som har alminnelig skjenkebevilling kan søke om utvidelse av skjenkebevillingen for én enkelt anledning. Utvidelsen kan gjelde utvidet areal innendørs eller utendørs, drikke med høyere alkoholprosent og/eller utvidet åpnings- og skjenketid. Dersom søknaden gjelder utvidet areal må arealet være i umiddelbar tilknytning til selve skjenkestedet.

2018-03-15

Søknad om utvidet skjenkebevilling for én enkelt anledning.

Skjenkesteder som har alminnelig skjenkebevilling kan søke om utvidelse av skjenkebevillingen for én enkelt anledning. Utvidelsen kan gjelde utvidet areal innendørs eller utendørs, drikke med høyere alkoholprosent og/eller utvidet åpnings- og skjenketid.

Utvidet skjenkebevilling for én enkelt anledning er aktuelt for eksempel for konserter, festivaler, teater og show. Enkelt anledning defineres i denne sammenheng arrangement som har 1-3 dagers varighet.

2018-03-15

Søknad om alminnelig skjenkebevilling.

Hvis du skal starte et sted som skal servere alkoholholdig drikke må du både søke om og serveringsbevilling og skjenkebevilling. 

Serverings- og skjenkebevillingen gis til selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av serveringsstedet.

Søknad om serveringsbevilling behandles etter bestemmelsene i serveringsloven. Søknad om skjenkebevilling behandles etter bestemmelsene i alkoholloven.

2018-03-15