AMAT

AMAT

Ambulant miljøarbeidstjeneste

Ambulant miljøarbeidstjeneste yter praktisk bistand og veiledning til mennesker med sosiale og atferdsmessige utfordringer

Vi yter tjenester til 37 brukere. Antall ansatte utgjør pr dd 9,4 årsverk inkl. leder, og består av miljøterapeuter og miljøarbeidere. AMAT gir tjenester i hjemmet til bruker uavhengig av bosted.
Hvis en har behov for slike tjenester, må en søke skriftlig til Tildelingskontoret i Lillehammer kommune.