Vingnesvika

Badeplasser

Det er en rekke badeplasser i Lillehammer. De siste årene har det vært gjort en innsats for videreutvikling av flere av badeplassene. 

 I "Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse" er de mest sentrale badeplassene i kommunen beskrevet i kapittel 4.4.1. Her kommer det fram informasjon om hvilket tilbud som er der i dag, men også ønsker/planer for videreutvikling av disse områdene.

Strandpromenaden

Lillehammer kommune har om sommeren drift på følgende badeplasser: Vingromdammen, Vingnesvika, Strandpromenaden, Mosodden, Korgen og Badedammen. Dette innebærer tømming av søppel samt drift av toaletter.

Det er også rike muligheter for bading på andre steder enn de som er nevnt her. Dette gjelder både vann i fjellet og fine plasser langs elvene og mjøsa.