Illustrasjon, angstmestringskurs

Angstmestringskurs

Psykisk helse og rus starter angstmestringskurs 13. februar. Kurset er for mennesker som strever med angst i ulik grad. Kurset inneholder veiledning og øvelser i måter å forstå og håndtere angst på.

Målsettingen med kurset er tredelt: 
1. Styrke troen på egen mestring.
2. Forebygge isolasjon og nedstemthet.
3. Kjennskap til ulike metoder og teknikker for mestring av angst.

Kurset går over 8 ganger og er gratis. Det er fremdeles noen ledige plasser.
Ta snarlig kontakt med Lillian Gryttingslien Tlf 905 21 781 eller Grete Engen Tlf 977 78 222, for mer informasjon og påmelding.

Velkommen!