Ansatte i Lillehammer barnehage 2014-2015

Leder:

Christina Bakken                            100 %

Pedagigiske ledere:

Gro Wold Pedersen (også nesleder) 100 %

Ingrid Eineteig Kraby                     100 %

Linda Mork Hallberg                       80 %

Nora Arlien                                    100 %

Ann Kristin Eriksen                         90 %

Unni Dalen                                     100 %

Gerd Norstrøm                               30 %

Pedagogiske medarbeidere:

Kjerstin Høyer                                100 %

Merete Kristiansen                         75 %

Armina Seferovic                           100 %

Mehia Sumar                                  100 %

Solbjørg Torpen                             100 %

Inger Johanne Gjestvang                80 %

Siv Jakobsen                                  90 %

Bodil B. Kristiansen                        65 %

Lena Åsheim (kokk)                          60 %