løv

Ansatte psykisk helseteam

De som jobber i tjenesteområdet har ulik utdanning og bakgrunn slik at de kan gi deg et helhetlig og godt tilbud. De har til felles at de ønsker i samarbeid med deg, å hjelpe deg til en bedre hverdag.

 

 Leder: 

  Gunn Kristine Leine

 

  908 75 032

 Spesial Vernepleier:

  Lillian Gryttingslien

  61 05 07 48

  905 21 781         

 Psykiatrisk hjelpepleier:

  Unni Merethe Herø 

  61 05 07 43

  901 65 884

 Vernepleier: 

  Kjell Holthe

 

  952 37 838

 Psykiatrisk helsearbeider:

  Randi Cicilie Kjeverud

  61 05 07 47

  907 46 730

 Psykiatrisk hjelpepleier:

  Randi Ødegårdstuen

  61 05 07 48

  906 37 224

 Sp.Barnevernspedagog  

  Grete Engen

  61 05 07 47

  977 78 222

 Psykiatrisk sykepleier

  Mari - Anne Botheim

 61 05 07 43 

  959 37 264 

 Psykiatrisk sykepleier

  Anne Skyberg Røseng

 

  900 58 473