Ansatte

De ansatte i Holmejordet er stabile, har bred erfaring og er trygge omsorgspersoner.
Vi er heldige og har et lavt sykefravær, noe som bidrar til at det er kjente voksne som møter barna daglig.
De pedagogiske lederne  har førskolelærerutdanning, og det øvrige personalet er barne- og ungdomsarbeidere eller assistententer med utdanning.
Vi utnytter de ansattes ulike interesseområder gjennom aktivitetene våre, noe som bidrar til både voksne og barns trivsel.

Barnehageåret 2017-2018 er disse ansatte hos oss:

Leder: Anita Spiten

Avdeling Tusenbeinet:

Pedagogisk leder:                    Ingrid E. Brekke
Barne- og ungdomsarbeider:  Merete Sveen90 %
Barnepleier:                             Inger Line Sønsteli
Førskolelærer:                          Mai T. Truong 20%

 

Avdeling Bikuben:

Pedagogisk leder:                    Bjørg Diesen
Barnepleier:                             Jorunn Johansen  (80 %)                         
Barne- og ungdomsarbeider:   Inger Anne M. Skog

Barnehagelærer:                      Sara Berthelsen (20 %)
 

Avdeling Humla:

Pedagogisk leder:                    Antje Böttger
Barne- og ungdomsarbeider:   Bente S. Mortensen 80%
Fagarbeider:                             Uzma Sheikh 50 %

Barne- og ungdomsarbeider:   Marthe Foss 60 %

Avdeling Maurtua:

Pedagogisk leder:                     Unni Aassveen
Barne- og ungdomsarbeider:   Mette Andersen 50%
Barnepleier:                              Randi Nordlien 90%

Barnehagelærer:                      Sara Berthelsen 60%