Ansatte

Vi er tilsammen 11 faste ansatte i Øversveen Barnehage.

De 4 pedagogiske ledere og styrer er alle utdannet førskolelærere.

Styrer har i tillegg lederutdanning.

Det øvrige personalet består av barne- og ungdomsarbeidere, barnepleiere

og assistenter med ulik bakgrunn.

Vi er flinke til å utnytte hverandres kompetanse- og interesseområder, som igjen bidrar til at barn og voksne trives i vår barnehage.

Her er vi som jobber i Øversveen Barnehage:

Leder:   Anne-Karin Aasen Engebretsen

Blå avdeling

Pedagogisk leder/avdelingsleder: Kristin Aal

Barnepleier: Bente Brubakken

Assistent: Thomas Bøckmann Kynnø

Assistent: Ida Vold

Gul avdeling

Pedagogisk leder/avdelingsleder: Marit Rønningen

Barne- og ungdomsarbeider: Gry Løkken

Barne- og ungsomsarbeider: Kristin Johanesen

Rød avdeling

Pedagogisk leder/avdelingsleder: Tone H. Elvestad

Pedagogisk leder: Liv Nanna Aasen

Barnepleier: Anne T. Johannessen

Assistent: Thomas Bøckmann Kynnø