Ansatte i rustjenesten

Leder Ellen Kyrdalen 922 42 332
Vakttelefon   902 51 514
  Toril Lindsøe 902 43 316
  Michaela Ludvigsen 913 14 523
  Geir Ola Aasen 902 20 823
  Else Fauskrud 903 63 723
  Anja Vangstad 468 79 127
  Anders Haakenaasen 913 06 228
  Jørgen Vorkinn 902 95 925
  Merethe Guriby Huuse 481 49 429
  Maren Johanne Halvorsen 481 27 952
  Marthe Løkken 905 50 516
  Mari Koen