Noen viktige punkter abonnenten har ansvar for

Å sikre at private vann- og avløpsanlegg blir installert og vedlikeholdt av godkjent foretak
Å sikre byggets vannforsyning mot tilbakeslag til offentlig nett i henhold til gjeldende regler
Å varsle om uregelmessigheter i forsyningssystemet
Å være påpasselig med hva du heller/kaster i avløpet.
Å vite hvor egne stikkledninger går, og hvor disse er tilkoblet komunalt ledning. Vann- og avløpsavdelingen har kart/skisse over dette som eier av boligen kan få utskrift av.
Installasjon av avfallskvern er forbudt i Lillehammer kommune

Hvem eier stikkledningene?

Mer informasjon

Mer informasjon finnes under Standard abonnementsvilkår, administrative bestemmelser og tekniske bestemmelser, og kan kjøpes via Kommuneforlagets nettsider,
https://nettbutikk.kommuneforlaget.no/en/products/9788244611503__Standard-abonnementsvilkaar-for-vann-og-avloep.aspx

Husk dovett og fettvett

Ikke kast matfettet ditt i vasken eller i do. Det tetter rørene og tiltrekker seg rotter. Våtservietter og q-tips i do er heller ikke bra. Sjekk ut www.dovett.no og www.fettvett.no for flere tips for å unngå tette rør.