Informasjon
Demonstrasjon
Prøving av instrument mm
Små konserter
De som søker om plass i løpet av Åpen Dag, blir med på trekningen av en friplass for høsten 2015.

Gratis.

Se http://www.lillehammer.kommune.no/lillehammer-kulturskole.186661.no.html for informasjon om Lillehammer kulturskoles tilbud.