Skoleprosjekt i Bujanovac

Åpen dag på Nansenskolen

Nansenskolen åpner dørene for publikum lørdag 20. oktober.
Inntektene fra dagen går til et prosjekt for en multietnisk barnehage i Bujanovac.
Lillehammer kommune driver et UD-støttet skoleprosjekt i den samme byen og skal fortelle litt om dette prosjektet under åpen dag. 

Se i "se også" boksen til høyre i bildet for mer informasjon om den åpne dagen.