Søknad om fornya utslippstillatelse er sendt til Fylkesmannen, og søknaden er nå lagt ut på 2. gangs offentlig høring. Dokumentene er tilgjengelige på kommunens nettside og hos kommunens Servicetorg.

Dobling av matavfall
Mjøsanlegget behandler matavfall og er en del av et kommunalt samarbeid innenfor avfallssektoren i Mjøsregionen. Utvidelsen vil innebære at anleggets kapasitet for mottak og behandling av matavfall mer enn dobles; fra dagens 14.000 tonn per år til 30.000 tusen tonn per år.

Naboer klager
Det bygges stadig flere boliger i nærområdet til Roverudmyra. De senere åra har beboere i sørlige bydeler kontakta kommunen for å klage på lukta fra Roverudmyra. Kommunen er opptatt av at den planlagte utvidelsen av Mjøsanlegget må føre til reduksjon av luktulempene.

Samarbeid
Mjøsanlegget består av avfallsselskapene Hias på Hamar, GLT på Gjøvik og GLØR på Lillehammer.

Informasjonsmøtet holdes i
kommunestyresalen i rådhuset tirsdag 5. mars klokka 18.00.

Alle interesserte ønskes vel møtt!