Foto: Jørgen Skaug

Åpent møte om Miljøplan

Kommunestyret har nå vedtatt planprogrammet for miljøplanen. Denne planen skal være kommunens styringsverktøy for å nå generelle miljømål og særlig klima- og energimål. I den forbindelse inviterer kommunen til et åpent møte hvor alle som ønsker å bidra i planarbeidet er velkommen.

Kommunen vil presentere planprogrammet, gi status for arbeidet og ta imot innspill for det videre arbeidet.

Møtet foregår i kommunestyresalen i Lillehammer rådhus, tirsdag 10. juni kl. 18.00-19.30.