Vi har den glede av å invitere årets første møte i Kompetansebanken for psykisk helse og ruserfaring i samarbeid med Rustjenesten Lillehammer kommune og Havang brukerstyrt senter.
 
Tid: Torsdag 8 februar klokken 14:00 - 16:00
Sted: Havang Kirkegata 45 2609 Lillehammer
 
Kompetansebankens møter er åpne for alle. Dette er en arena for å kunne dra nytte av erfaringene og kompetansen som finnes hos de som benytter seg av våre tjenester. På denne måten kan vi i fellesskap bidra til videreutvikling av tilbudene innen psykisk helse og rus med fokus på brukermedvirkning.
 
Program
 
• Velkommen v/ styringsgruppa i Kompetansebanken
• Informasjon om Havang
• Informasjon om Blå Kors Kompasset
• Informasjon om Rustjenesten
• Åpen drøfting: Hva gjør en tjeneste god?
• Eventuelt.
 
For mer informasjon og påmelding:
Telefon: 905 50 516