Dialogkafé

Dialogkafe er en metode for gruppearbeid. Hensikten med metoden er å sette i gang og stimulere samtaler og refleksjon i en gruppe i forhold til felles problemstillinger eller temaer.

Les mer om metoden

Brukerundersøkelser

Netigate

Bruker spør bruker 

Individuell plan (IP)

Responsgruppe

Feedbackinformerte tjenester (FIT)

Ansvarsgrupper

Dialogmøte