Gjennom sommeren har barn og ungdom fra Jørstadmoen, Kringsjå, Ekrom, Buvollen og Smestad skoler sparklet og malt, planlagt, handlet og dekorert det som skal bli den nye klubben for barn og unge i Tennishallen. Ida S, Ida B og Marie fra Jørstadmoen

Dette er et fritidstilbud for barn og unge i nordre bydel av Lillehammer. På ordinære dager vil klubben ha åpent onsdag og fredag for 5.-7.klasse, og èn til to lørdager i måneden for 8.klasse og oppover. Alle klare for oppussing

 

 

 

Lørdag 1. september åpner klubben med stor åpningsfest, der 61⁰ nord klubben samarbeider med Plan B og UFO.

  

Festen er todelt:
17.00 - 20.00: Fest for barna
21.00 - 24.00: Fest for ungdommen

Åpningsfest 61¤nordInngang er gratis. Vi kan love:

                             - God stemning
                             - Mange herlige folk
                             - Konserter med mye liv :)