Hvem kan få tilbudet?

Vi gir ulike tilbud til personer over 18 år med psykisk helse og/eller rusutfordringer.

Varig tilbud til personer som mottar uføretrygd og ønsker å ha noe å gjøre i hverdagen din.

Tilbud av kortere varighet til de som skal videre i arbeid eller skole. 

Hvordan jobber vi?

Det legges vekt på høy grad av mestring og brukermedvirkning, med utgangspunkt i den enkeltes ressurser og interesser. Arbeidsoppgavene er varierte, og vi legger opp til at deltakerne kan få prøve seg på mange ulike oppgaver.  Vårt arbeid legges opp mot rutiner og praksis som i størst mulig grad er lik det ordinære arbeidsliv. Dette kan medvirke til at det blir lettere å kunne få seg er ordinær jobb. 

Kontakt oss

Du kan ta direkte kontakt med oss via Tildelingskontoret for helse og sosiale tjenester.  Mer informasjon kommer. 

Samarbeidspartnere

Vi har samarbeid med ulike instanser som Nav, Tildelingsenheten, Friomsorgen med fler.