Samlingen er den 8. juni 2015 i Kulturhuset Banken, og er en del av et samarbeidsprosjekt mellom Lillehammer kommune, Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen og det lokale næringslivet i Lillehammer. Målet er å skape en mer attraktiv by og region gjennom helhetlige areal- og transportløsninger.  

Dette er den tredje dialog- og kunnskapssamlingen om langsiktige areal- og transportløsninger for Lillehammer. Som et ledd i en skrittvis prosess skal vi gjennom samlingen legge fram nærmere fakta, muligheter og alternative løsninger for utvikling av Lillehammer.

For registrering: Klikk deg inn på linken i vedlagte program.

Påmeldingsfristen er 2. juni.