Ingen tid å miste

Bli bøssebærer:

Årets viktigste søndagstur

Ingen tid å miste er temaet på årets TV-aksjon som er tildelt Nasjonalforeningen for folkehelsen og foreningens arbeid med demens

Nesten alle kjenner en person med demens
Over 71 tusen mennesker har Alzheimer eller annen demenssykdom og hvert år får ca 10 tusen sykdommen bare i Norge. 35 millioner mennesker verden over har en demensdiagnose og i 2030 kommer tallet til å være doblet, ifølge World Alzheimer Report 2013.  Hvilket betyr at neste alle kjenner en person med demens.   Sykdommen rammer oftest eldre, men kan ramme yngre mennesker helt ned i 30-årene. Det finnes ingen vaksine eller behandling som kurerer demens og vi vet lite om årsaker, behandling og medisiner. 

Tre viktige hovedområder
Inntektene fra aksjonen skal fordeles på tre viktige hovedområder: forskning, informasjon- og opplæring, samt frivillig arbeid for personer med demens og deres pårørende for å bedre livskvaliteten deres. Pengene som går til forskning skal gå til forskning på årsaker, mulighet for forebygging og behandling av demens.  

I år går vi for en løsning
Ring 02025 og meld deg som bøssebærer, så er også du med og går årets viktigste søndagstur.

Les mer om TV-aksjonen her: http://www.nrk.no/tvaksjonen