Nesten alle kjenner en person med demens
Over 71 tusen mennesker har Alzheimer eller annen demenssykdom og hvert år får ca 10 tusen sykdommen bare i Norge. 35 millioner mennesker verden over har en demensdiagnose og i 2030 kommer tallet til å være doblet, ifølge World Alzheimer Report 2013.  Hvilket betyr at neste alle kjenner en person med demens.   Sykdommen rammer oftest eldre, men kan ramme yngre mennesker helt ned i 30-årene. Det finnes ingen vaksine eller behandling som kurerer demens og vi vet lite om årsaker, behandling og medisiner. 

Tre viktige hovedområder
Inntektene fra aksjonen skal fordeles på tre viktige hovedområder: forskning, informasjon- og opplæring, samt frivillig arbeid for personer med demens og deres pårørende for å bedre livskvaliteten deres. Pengene som går til forskning skal gå til forskning på årsaker, mulighet for forebygging og behandling av demens.  

I år går vi for en løsning
Ring 02025 og meld deg som bøssebærer, så er også du med og går årets viktigste søndagstur.

Les mer om TV-aksjonen her: http://www.nrk.no/tvaksjonen