Forfatteren, journalisten og filmskaperen Arne Skouen ville fylt 100 år i år, i den anledning ønsker Lillehammer kino å hedre hans virke ved å vise tre av hans filmer – tre torsdager på rad kl.18.00. Billettprisen er kr.50,- pr. film.Innledning foran hver film.

Første fim ut er NI LIV torsdag 24 oktober klokken 18.00.

Ni liv har en unik posisjon i norsk filmhistorie. Både på grunn av filmens sterke nasjonale forankring, med krigen og den norske naturen som sentrale tematiske ingredienser, og fordi den, takket være åpenbare kunstneriske kvaliteter, har høstet internasjonal anerkjennelse som få andre norske filmer. Blant annet har filmen vært nominert til Oscar for beste ikke-engelskspråklige film.
Senvinteren 1943 kommer en båt fra Shetland med utstyr til den norske hjemmefronten. Mannskapet, som inkluderer Kompani Linge-folk, blir overrasket av tyske soldater, og 26 år gamle Jan Baalsrud fra Oslo er den eneste som unnslipper, ved å legge på svøm over det iskalde sundet.

Innledning av filmstipendiat Johanne Kielland Servoll ved HiL

Neste filmer:

31.10: Det brenner i natt! (1955)

07.11: Kalde spor (1962)

Billettprisen er kr.50,- pr. film.Innledning foran hver film.