Foto: @jorunn68, skistadion

Arrangementer

Lillehammer er en stor arrangementskommune. Store årlige nasjonale og internasjonale kultur- og idrettsarrangement tiltrekker seg betydelige mengder deltagere, publikum og frivillige.

Kommunen satte miljøhensyn høyt på dagsorden i forbindelse med OL i 1994.  Etter det har miljøhensyn i økende grad vært en viktig faktor i arrangementsplanlegging og -gjennomføring. Det gjelder også ungdomslekene i 2016 - YOG 2016. 

Lillehammer har flere anlegg, arrangører, enkeltarrangementer og bedrifter som er miljøfyrtårnsertifiserte.  Det gjelder bl.a. Olympiaparken, Maihaugen, Birkebeineren Hotel og Apartments og kommunale kultur- og idrettsanlegg.

Varer og tjenester knyttet til arrangementsplanlegging og arrangementsavviklingen er viktig for lokalt næringsliv.  Her ligger det betydelige muligheter for å ivareta miljøhensyn på en slik måte at det bidrar til reduserte utslipp.  Allikevel er det innen transportsektoren at de store løftene må skje.

 

I Miljøplanen 2016-2025 har lillehammer satt seg følgende mål for Arrangementer:

  • Klimautslippene fra transport i tilknytning til arrangementer skal være redusert med 50 prosent innen 2030.
  • Kommunen skal innen utgangen av 2017 ha kalkulert/estimert klimagassutslippene fra arrangementer i Lillehammer, samt ha utviklet og tatt i bruk styrings- og rapporteringsverktøy til bruk for arrangementer og arrangører.

  • Alle større arrangører skal utarbeide en plan som beskriver arrangørens miljøarbeid knyttet til det enkelte arrangement.Dokumentasjonen skal kunne inngå i framtidige klimaregnskap for Lillehammer.

  • Eiere av bygg og anlegg som brukes til arrangementsformål skal stille miljøkrav til leietakere og underleverandører.