Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Regionrådets utviklingsmidler til arrangementer

Regionrådet ønsker å stimulere til nyskaping og utvikling av nasjonale og internasjonale arrangement som kan bidra til å øke verdiskapingen i regionen. I 2017 var det avsatt kr. 500 000 til ordningen.

Arrangementstilskudd

Tilskuddet kan gis til lag og foreninger som skal lage et kulturarrangement, som konserter, forestillinger, revyer og lignende. Arrangementene må finne sted i Lillehammer kommune. Det gis kun støtte til kulturformål, idrett faller utenfor støtteordningen.