Illustrasjon

Arrangementsstøtte - nye tildelinger

Fem arrangementer har fått tildelt midler fra regionrådets støtteordning for nasjonale og internasjonale arrangement høsten 2012. Blant disse er det både kultur- og idrettsarrangementer.

Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn sju søknader om milder fra regionrådets støtteordning for utvikling av nasjonale og internasjonale arrangement. Etter en vurdering av disse opp mot kriteriene for støtteordningen, vedtok Regionrådet i sitt møte den 12. oktober å støtte fem av disse. Arrangementene som har blitt tildelt midler i denne runden befinner seg innenfor både idretts- og kulturfeltet:

• Norsk Litteraturfestival tildeles kr. 50 000 til opplæring i og implementering av det nytt styringssystemet.

• Øyer og Tretten IF tildeles kr. 50 000 til utviklingen av Hafjell skimaraton.

• Øyer og Tretten IF tildeles kr. 50 000 til utvikling av Troll Cup. Midlene skal brukes til å skape «meropplevelser» i samarbeid med reiselivsnæringa og til markedsføring av turneringen som en familieopplevelse nasjonalt og i Sverige og Danmark. 

• Lillehammer skiklub tildeles kr. 50 000 til arbeidet med å utvikle en sosial medieplattform i forbindelse med NM jr. Nordiske grener.

• Norges Musikkorps Forbund Oppland/Hedmark tildeles kr. 50 000 til arbeidet med langsiktig kompetansebygging og rekruttering i forbindelse med EM i drill for ungdom.