Årsmelding 2012

Årsmelding 2012

Her er Lillehammer kommunes årsmelding for 2012. Årsmeldinga ble vedtatt i kommunestyret den 23. mai 2013.