Årsmeldinga legges fram og behandles samtidig med regnskapet hvert år, d.v.s. i april/mai.