På det ordinære årsmøtet 9.oktober ble det ikke gjennomført valg av nytt styre. Derfor blir det ekstraordinært årsmøte onsdag 31.oktober kl. 20.00 med Valg av nytt styre som eneste sak.

Kulturskolens Venners årsmelding for 2012 er vedlagt, se link ned  til høyre.

Kulturskolens Venner
K.V.’s hovedformål er å synliggjøre Kulturskolens betydning i lokalsamfunnet. Dessuten skal K.V. bidra til å skape god kontakt mellom elevene/ hjemmene og Kulturskolens fagpersonell. Kulturskolens Venner har ofte bidratt med praktisk hjelp ved arrangementer, og ofte gitt økonomisk støtte til ulike tiltak, bl.a. ved turer som grupper i Kulturskolen har vært på.

 
Kontingent i Kulturskolens Venner
De som ønsker å støtte opp om Kulturskolens Venners arbeid kan gjøre det ved å betale medlemskontingent kr. 150,- til konto. 2000.67.98277. (en pr. familie).