Pinsetgrep i skogen

Midtigarden

Midtigarden er avdelingen for de eldste barna i barnhagen, i alderen 3-6 år. Vi vil beskrive oss selv som en naturlig, leken og røff avdeling, som tar vare på barndommens egenverdi, samtidig som vi legger til rette for utvikling og læring. Her er barn og voksne likestilte utforskere hvor vi sammen  undrer oss over nye oppdagelser.

 

 

2011-06-14
barn holder blomsterbukett

Nordigarden

Nordigarden er avdelingen for de yngste barna i barnehagen, i alderen 0-3 år.  Gjennom naturlig nærhet og omsorg er vi opptatt av å skape gode og trygge relasjoner, hvor barna skal få lov til å utforske omgivelsene sammen med støttende og oppmuntrende voksne. Barna hos oss skal oppleve mestringsglede i sin hverdag. Vi er derfor svært bevisste på hva barnet kan klare på egen hånd, og hva barnet kan klare bare det får litt hjelp.

2011-06-14