Skjermbilde, kart

Forskrift om lokal forbudssone:

Avfyring av fyrverkeri

Forskrift om lokal forbudssone for avfyring av fyrverkeri legges med dette ut på høring. Den foreslåtte forskriften gjelder for et avgrenset område i Lillehammer sentrum der det tidligere etter henstilling fra formannskapet har vært nedlagt et slikt forbud ved vedtak av brannsjefen og politiet.

 

 

I 2013 fikk kommunene mulighet til å praktisere lokale forskrifter når det gjaldt avfyring av fyrverkeri. Forskriftene ble bestemt etter en risikovurdering knyttet til lokale forhold, og resultatet ble begrensninger på bruk av fyrverkeri i spesifikt angitte områder i kommunen.

Høringsfrist: Onsdag 1. november.

Saken behandles i kommunestyret 14. desember.