Cathrine Furu

Avløsning på helsehuset

Cathrine Furu er satt inn som tjenesteområdeleder ved Lillehammer helsehus inntil ny leder er på plass.

Nåværende tjenesteområdeleder ved helsehuset, Ingrid With, har varslet at hun ønsker andre arbeidsoppgaver i kommunen, og Furu er satt inn for seks måneder i påvente av at ny sjef skal komme på plass. Furu tiltrer allerede mandag 12. mai og kommer fra stillingen som stabssjef ved rådhuset.