Nåværende tjenesteområdeleder ved helsehuset, Ingrid With, har varslet at hun ønsker andre arbeidsoppgaver i kommunen, og Furu er satt inn for seks måneder i påvente av at ny sjef skal komme på plass. Furu tiltrer allerede mandag 12. mai og kommer fra stillingen som stabssjef ved rådhuset.