Lillehammer kommune er en Miljøfyrtårn-kommune, og avtalen innebærer at kommunen nå stiller krav til sine norske vareleverandører om medlemskap i Grønt Punkt Norge eller tilsvarende ordning.

Sammen om miljøet
Miljøfyrtårn ble i 2010 enige med Grønt Punkt Norge om at medlemskap skal inngå i alle aktuelle bransjekrav. Avtalen sikrer at alle virksomheter som direkte eller indirekte benytter emballasje må ha medlemskap for å bli Miljøfyrtårnsertifisert. Dette gjelder for virksomheter som kjøper inn varer for mer enn 500.000 kroner eks. mva. per år.
Slik bidrar kommunen til at leverandørene er med på spleiselaget for å finansiere innsamling og gjenvinning av emballasje.

Her kan du lese mer om Grønt Punkt Norge.