Stillingen er et resultat av et forprosjektarbeid som også har involvert NTG Lillehammer, Høgskolen i Lillehammer, Nansenskolen, Lillehammer Olympiapark, Oppland Idrettskrets og Lillehammer Idrettsråd.

Legacy betyr arv, og senteret skal ha som formål å ta vare på mye av det gode som skapes under ungdoms-OL. I tillegg skal senteret bidra til å samle mye av den kompetansen regionen har innen idrett, kultur og utdanning, de tre grunnpilarene i ungdoms-OL. Senteret skal være et internasjonalt kompetansesenter for olympiske vinteridretter.

Prosjektlederen som søkes beskrives som en olympisk gründer. Det er et helt nytt senter som skal bygges opp, og en sterk entreprenørskapsånd er viktig. I tillegg bør prosjektlederen være en utpreget gjennomfører, som kan jobbe selvstendig, men samtidig være dyktig på å bruke kompetanse rundt seg.

Stillingen blir fysisk og administrativt plassert i ungdoms-OL, men prosjektlederen vil rapportere til en styringsgruppe bestående av representanter fra Norges Idrettsforbund, Lillehammer kommune, Oppland Fylkeskommune - som er de tre aktørene som har finansiert stillingen - og ungdoms-OL.

Se annonsen og klikk deg videre til søknadsverktøyet