Det er ellers hundeeiers ansvar å sette seg inn i, og respektere båndtvangsbestemmelsene og hundeloven. Eier eller innehaver av hund skal holde hunden i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet.
Her er lovteksten.