Det er kommunestyret som vedtar forskriften om hundehold, med hjemmel i hundeloven. Den 27.09.2007 bestemte kommunestyret i Lillehammer flere tillegg til den allmenne båndtvangtiden. Dette innebærer blant annet at det er båndtvang i alle lysløyper, i boligområder, parker og friområder, kirkegårder, skoler, barnehager m.m. I tillegg er det båndtvang i de områdene der husdyr beiter i tiden 21. august til 1. oktober.

Unntatt fra båndtvangbestemmelsen er blant annet organisert trening av brukshunder, dressert bufehund som brukes til å vokte storfe, sau eller geit, hund i aktiv tjeneste og hund som brukes i i lovlig jakt.

I hundeloven er det også nevnt hundeeiers ansvar for straks å fjerne hundeekskrementer.

Du kan lese hele forskriften om hundehold i Lillehammer kommune her: