Illustrasjon

Badedammen friskmeldt

Det er igjen greit å bade i Badedammen. Den døde elgen som ble funnet i Mesnaelva ovenfor Badedammen ble fjernet av Viltnemda i forrige uke, og vannprøvene som ble tatt i ettertid er normale.

 

 

 

Plakatene med varsel mot bading blir fjernet i løpet av dagen.