Plakatene med varsel mot bading blir fjernet i løpet av dagen.