På konferansens første dag var temaet barns utvikling av kjønnsidentitet, og hvordan identitet og selvfølelse er knyttet opp mot kjønn. Barnehagen har et stort ansvar for å motvirke stereotypier, og sørge for at alle barn og voksne får utvikle seg i tråd med sine evner og interesser. Dette er nedfelt i FN's barnekonvensjon og i rammeplanen for barnehagen. En stor del av dagen handlet også om ungdomsskolegutter som lekeressurser  i barnehagene. Det er på landsbasis et mål å rekruttere flere menn til arbeid i barnehagene våre, og derfor var det svært nyttig å bruke en del av dagen til erfaringsutveksling med andre kommuner som jobber med lekeressurser. 

På konferansens andre dag var hovedfokuset på hvordan voksne i barnehagen har et stort ansvar for å møte alle barn med respekt, og sørge for at alle barn blir sett og føler seg betydningsfulle for fellesskapet. Voksenrollen og barnesyn er det aller viktigste for alle som jobber med barn. Dyktige forelesere gjennom hele konferansen gav oss mange refleksjoner i forhold til vår egen praksis.

Forelesere:

- Esben Esther Pirelli Benestad; lege, professor v/ UiA, sexolog og familieterapeut. Tema: Kjønnsidentitet hos barn (barn som transer).

- Prosjektbarnehagene og inviterte deltakere.  Tema: Erfaringsutveksling om Lekeressursprosjektet

- Likestillingssenteret v/ Nina Johannessen.  Tema: Forskningsprosjektet

- Masterstudent Bjørn-Arild Fuglesten.  Tema:Rekruttering av menn til barnehagen

- Rasmus Moe, motivator, mentor og omdømmeleder i Sogndal Fotball. Tema: Hvordan bygge et godt omdømme av barnehagen som arbeidsplass?

- Line Melvold, førskolelærer og foredragsholder i STYD Kommunikasjon AS. Tema: Barns selvfølelse, identitet og danning. Barn rettigheter - FN's barnekonvensjon

- Nuria Moe, lærer, førskolelærer og foredragsholder. Tema: Å ikke få være med - finnes mobbing i barnehagen? Solidaritetstanker og innlevelsesfølelse

For deltakere på konferansen: Presentasjoner fra foreleserne er lagt ut under "Se også"