Onsdag var barnehagestyrere fra Gausdal, Lillehammer og Øyer samlet til introduksjon i metoden i Øyer. Styrere både fra kommunale og private barnehager deltok.

Leanmetoden har fokus på brukerverdi, medarbeidertilfredshet og effektivitet. I de tre kommunene brukes metoden bl.a. i administrasjonen og i virksomheter innenfor pleie og omsorg.

Gausdal var først ute blant de tre til også å prøve Lean i barnehagesektoren, og er nå i gang i tre kommunale barnehager. I konferansen fikk øvrige barnehagestyrere innblikk i disse prosessene.

PapirflyMetoden ble også anskueliggjort gjennom en praktisk øvelse i produksjon av papirfly.