Introduksjon Lean

Passer industriens systemtenkning i arbeid med mennesker?

Barnehagene informert om Lean

Leanmetoden er utviklet innenfor bilindustrien og mye brukt også i annen industriproduksjon. Men metoden kan også være et hensiktsmessig verktøy i kvalitetsarbeidet innenfor offentlig sektor, også i arbeid med mennesker.

Onsdag var barnehagestyrere fra Gausdal, Lillehammer og Øyer samlet til introduksjon i metoden i Øyer. Styrere både fra kommunale og private barnehager deltok.

Leanmetoden har fokus på brukerverdi, medarbeidertilfredshet og effektivitet. I de tre kommunene brukes metoden bl.a. i administrasjonen og i virksomheter innenfor pleie og omsorg.

Gausdal var først ute blant de tre til også å prøve Lean i barnehagesektoren, og er nå i gang i tre kommunale barnehager. I konferansen fikk øvrige barnehagestyrere innblikk i disse prosessene.

PapirflyMetoden ble også anskueliggjort gjennom en praktisk øvelse i produksjon av papirfly.