Lillehammer kommune inviterer alle ansatte i kommunale og ikke-kommunale barnehager til planleggingsdag fredag 12.oktober.
Tema er barnehagens formålsparagraf og overskriften er «BARNEHAGENS GRUNNMUR – alt du trenger å vite om danning»
Barnehageansatte i Gausdal og Øyer er også invitert inn og til sammen 377 personer er påmeldt.

Informasjon om eventuell stenging av barnehagen denne dagen, har blitt gitt av hver enkelt barnehage.